MVDr. Pavel Mádr, CSc., MBA

 • promoval v roce 1986 na Vysoké škole veterinární v Brně
 • 1986-1991 - interní aspirant v Ústavu fyziologie a genetiky hospodářských zvířat Československé akademie věd
 • 1991-1992 - Ústav sér a očkovacích látek - specialista na imunizace
 • 1993-2003 - Odborný poradce a specialista na problematiku velkochovů prasat a drůbeže
 • 2003 - Kheiron - veterinární služby, veterinární poradenství a obchod s doplňkovými látkami, krmivy, dezinfekčními prostředky apod.
 • specializace - imunologie a alergologie, etologie, prevence ve velkochovech, výživa hospodářských i společenských zvířat.

MVDr. Nikola Vavrová

 • promovala v roce 2018 na Univerzitě veterinárního lékařství v Košicích
 • od roku 2018 Veterinární ordinace Kheironvet
 • držitelka certifikátu pro terapii Dornovou metodou
 • specializace: prevence, interní medicína, Dornova metoda
 

 MVDr. Srdjan Lolič

 • promoval na fakultě veterinárního lékařství na Belehradskej univerzitě
 • praxe ve veterinární ordinaci v Belehrade
 • poslední rok praxe ve veterinární ordinaci v Praze
 • specializace: prevence, interní medicína, chirurgie měkkých tkání
 

 MVDr. Michaela Oravská

 • promovala v roce 2007 na Univerzitě veterinárního lékařství v Košicích
 • 2007 - 2008 Veterinární klinika Jesenice
 • 2008 - 2009 Veterinární klinika Čelákovice a Brandýs nad Labem
 • 2009 - 2014 Veterinární klinika Červený vrch, Praha 6
 • specializace: kardiologie, interní medicína, chirurgie měkkých tkání a chirurgie drobných savců 
 • člen Evropské společnosti pro veterinární kardiologii
 • ABSOLVOVANÉ SEMINÁŘE