top of page
KheironVet - Ilustrační foto, veterinář

NÁŠ

TÝM

PROFILY A

CERTIFIKACE

 

Neustále se rozvíjíme abychom mohli poskytovat tu nejlepší péči a
léčbu dle nejnovějších poznatků.

KheironVet - Profily Veterinářů a Certifikace
KheironVet - Pavel Mádr

MVDr. Pavel Mádr, CSc., MBA

 • ​promoval v roce 1986 na Vysoké škole veterinární v Brně

 • 1986-1991 - interní aspirant v Ústavu fyziologie a genetiky hospodářských zvířat Československé akademie věd

 • 1991-1992 - Ústav sér a očkovacích látek - specialista na imunizace

 • 1993-2003 - Odborný poradce a specialista na problematiku velkochovů prasat a drůbeže

 • 2003 - Kheiron - veterinární služby, veterinární poradenství a obchod s doplňkovými látkami, krmivy, dezinfekčními prostředky apod.

 • specializace - imunologie a alergologie, etologie, prevence ve velkochovech, výživa hospodářských i společenských zvířat.

 • mluví česky, anglicky

Dipl. vet. lékař Igor Terekhov
 

 • studium veterinární lékařství na Moskevské univerzitě

 • specializace - vizuální diagnostika: RTG, chirurgie, interní medicína

 • mluví česky, anglicky, rusky

KheironVet - Igor Terekhov

Tereza Jenikovská
 

 • veterinární sestra

 • studium střední zemědělské školy v Benešově

 • praxe během studia v záchranné stanici ve Vlašimi, v útulku pro opuštěná zvířata

 • kurz veterinární kosmetika zvířat

KheironVet - Tereza Jenikovska

Bc. Lucie Jiráňová
 

KheironVet - Kristyna Mokra

Bc. Kristýna Mokrá
 

 • veterinární sestra

 • studium víceleté gymnázium Jana Palacha, Čzu - obor Speciální chovy

KheironVet - Eva Lavická

Ing. Eva Lavická
 

 • veterinární sestra

 • studium střední zemědělská škola, MZLU v Brně - obor Zootechnika

 • 4 roky praxe jako laboratorní pracovník v GHC Genetics s.r.o.

KheironVet - Marina Svobodova

MVDr. Martina Svobodová
 

 • promovala v roce 2016 na VFU Brno

 • praxe ve veterinární nemocnici s pohotovostním provozem a na klinikách specializovaných na medicínu malých zvířat

 • specializace na chirurgii měkkých tkání, interní medicínu a akutní medicínu

 • mluví česky, anglicky

KheironVet - Peeping Puppy
bottom of page