NÁŠ

TÝM

PROFILY A

CERTIFIKACE

 

Neustále se rozvíjíme abychom mohli poskytovat tu nejlepší péči a
léčbu dle nejnovějších poznatků.

KheironVet - Profily Veterinářů a Certifikace
KheironVet - Pavel Mádr

MVDr. Pavel Mádr, CSc., MBA

 • ​promoval v roce 1986 na Vysoké škole veterinární v Brně

 • 1986-1991 - interní aspirant v Ústavu fyziologie a genetiky hospodářských zvířat Československé akademie věd

 • 1991-1992 - Ústav sér a očkovacích látek - specialista na imunizace

 • 1993-2003 - Odborný poradce a specialista na problematiku velkochovů prasat a drůbeže

 • 2003 - Kheiron - veterinární služby, veterinární poradenství a obchod s doplňkovými látkami, krmivy, dezinfekčními prostředky apod.

 • specializace - imunologie a alergologie, etologie, prevence ve velkochovech, výživa hospodářských i společenských zvířat.

KheironVet - Michalela Oravská

MVDr. Michaela Oravská

 

 • promovala v roce 2007 na Univerzitě veterinárního lékařství v Košicích

 • 2007 - 2008 Veterinární klinika Jesenice

 • 2008 - 2009 Veterinární klinika Čelákovice a Brandýs nad Labem

 • 2009 - 2014 Veterinární klinika Červený vrch, Praha 6

 • specializace: kardiologie, interní medicína, chirurgie měkkých tkání a chirurgie drobných savců, stomatologie

 • člen Evropské společnosti pro veterinární kardiologii

med.jpg

MVDr. Mohamad Sakour, CSc.

 • ​promoval v roce 1986 na Vysoké škole veterinární v Brně

 • 1989-1993 - interní aspirant na Katedře porodnictví a gynekologie VŠ veterinární v Brně

 • 1989-200 - Odborný poradce a specialista na problematiku velkochovů prasat a drůbeže

 • 1993 - 1995 Výroba vakcín ve společnosti Bioveta - Dyntec Terezín.

 • 1993 -1996 - Veterinární dohled na farmách skotu - reprodukce skotu.

 • 1996-1997 - výroba vakcín ve firmě Immuno GmbH, Vídeň, Rakousko

 • 1998 - 2001 - Praktický veterinární doktor a veterinární management. Sportovní stáj velbloudů, Spojené Arabské Emiráty, Abu Dhabi.

 • 2001 -2003 - Praktický veterinární doktor a veterinární management nba farmě Sheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan. Dohled na chovy domácích a volně žijících zvířat, velbloudy, ovce, sokoly, atp. Spojené Arabské Emiráty, Abu Dhabi.

 • 2008 - 2013 - Syrské ministerstvo zemědělství a agrární reformy. Oddělení hraniční karantény. Dohled na přeshraniční přesuny zvířat. Osvětová činnost týkající se veterinární reprodukce, transferu embryí, výživy přežvýkavců a kontroly zdraví.

KheironVet - Gabriela Míšová

MVDr. Gabriela Míšová t.č. mateřská dovolená

 • promovala v roce 2010 na fakultě veterinárního lékařství VFU Brno

 • 2011 - 2014 Vetmedical s.r.o. Olomouc

 • specializace: prevence, interní medicína, chirurgie měkkých tkání, medicína drobných savců

KheironVet - Peeping Puppy