top of page

NÁŠ

TÝM

PROFILY A

CERTIFIKACE

 

Neustále se rozvíjíme abychom mohli poskytovat tu nejlepší péči a
léčbu dle nejnovějších poznatků.

KheironVet - Profily Veterinářů a Certifikace
KheironVet - Pavel Mádr

MVDr. Pavel Mádr, CSc., MBA

  • ​promoval v roce 1986 na Vysoké škole veterinární v Brně

  • 1986-1991 - interní aspirant v Ústavu fyziologie a genetiky hospodářských zvířat Československé akademie věd

  • 1991-1992 - Ústav sér a očkovacích látek - specialista na imunizace

  • 1993-2003 - Odborný poradce a specialista na problematiku velkochovů prasat a drůbeže

  • 2003 - Kheiron - veterinární služby, veterinární poradenství a obchod s doplňkovými látkami, krmivy, dezinfekčními prostředky apod.

  • specializace - imunologie a alergologie, etologie, prevence ve velkochovech, výživa hospodářských i společenských zvířat.

KheironVet - Gabriela Míšová

MVDr. Gabriela Míšová t.č. mateřská dovolená

  • promovala v roce 2010 na fakultě veterinárního lékařství VFU Brno

  • 2011 - 2014 Vetmedical s.r.o. Olomouc

  • specializace: prevence, interní medicína, chirurgie měkkých tkání, medicína drobných savců

KheironVet - Peeping Puppy
bottom of page